Bezpieczne przenoszenie pacjenta

Ograniczenie urazów i kosztów w celu poprawy rezultatów

W porównaniu z innymi zawodami personel medyczny jest narażony na większe ryzyko wystąpienia schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Ręczne podnoszenie pacjentów i podopiecznych znacznie obciąża cały kręgosłup, a zwłaszcza jego dolny odcinek i barki. Ma to dla personelu poważne skutki ekonomiczne i fizyczne.1

Program bezpiecznej opieki nad pacjentami stał się jedną z najważniejszych inicjatyw dla placówek służby zdrowia, które chcą ograniczyć do minimum urazy zawodowe oraz związane z upadkiem pacjentów. Właściwy sprzęt i edukacja w zakresie prawidłowego korzystania z podnośników pacjentów może znacznie ograniczyć narażenie na takie ryzyko.

Produkty, technologie, programy kliniczne i procesy oferowane przez firmę Hillrom mogą pomóc we wdrożeniu własnego programu bezpiecznej opieki nad pacjentami, przynoszącego korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi.

 

Literatura
1. ISO Technical Report 12296

Polecane produkty