Terapia oddechowa

Pomoc pacjentom lub podopiecznym w łatwiejszym oddychaniu 

Bezpieczeństwo oddechowe pacjentów z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych ma kluczowe znaczenie dla powrotu do zdrowia i jego utrzymania w warunkach szpitalnych czy domowych. Aby zaspokoić takie potrzeby, oferujemy technologie, protokoły i narzędzia wspomagające lekarzy w leczeniu odrespiratorowego zapalenia płuc VAP (Ventilator Associated Pneumonia), a pacjentów w radzeniu sobie z objawami mukowiscydozy.

Nasze produkty mają na celu poprawę wyników leczenia i jakości życia pacjentów wymagających wspomagania oddechowego.

Polecane produkty