Ochrona przed odleżynami

Zapobieganie powstawaniu odleżyn

Obecnie częstość występowania odleżyn jest wysoka. Chociaż w niektórych placówkach nastąpił jej spadek, u 1 na 10 pacjentów szpitali odleżyny nadal występują, a prawie u 1 na 20 pacjentów występują odleżyny nabyte z winy placówki, co przynosi placówkom znaczne koszty. Problem ten będą w dalszym ciągu nasilać czynniki demograficzne, takie jak wiek i otyłość.

W 1989 roku firma Hillrom wprowadziła program badania częstości występowania odleżyn (IPUP) w celu oceny liczby i ciężkości odleżyn występujących w placówkach służby zdrowia. Obecnie IPUP jest największą bazą danych w dziedzinie odleżyn, zawierającą dane z ponad 930 placówek i od 100 000 pacjentów. Badanie IPUP wykazało, że dzięki zastosowaniu agresywnych protokołów profilaktycznych w ciągu zaledwie 10 lat częstość występowania odleżyn zmalała niemal o 50%.

Poprzez wykorzystanie zdobyczy nauki, innowacji oraz najnowszych osiągnięć w zakresie projektowania i testowania materacy, firma Hillrom pomaga placówkom opieki w ograniczeniu częstości występowania odleżyn z winy placówki. Nasze unikatowe, oparte na badaniach naukowych technologie materacy mogą pomóc w uzyskaniu lepszych wyników opieki nad pacjentami.

 

Polecane produkty