Wczesne uruchamianie pacjentów

Wczesne bezpieczne uruchamianie pacjentów pomaga przyspieszyć powrót do zdrowia, co zostało potwierdzone klinicznie1-6. Wyjątkowa oferta firmy Hillrom obejmuje szeroką gamę kompleksowych rozwiązań klinicznych ułatwiających wczesne uruchamianie pacjentów oraz umożliwiających bezpieczne, skuteczne i godne leczenie.

Następstwa unieruchomienia

Pacjenci unieruchomieni, bez regularnej aktywności fizycznej, są narażeni na wystąpienie poważnych problemów fizycznych i psychicznych. W opiece szpitalnej i długoterminowej są one inne i mogą obejmować: odrespiratorowe zapalenie płuc, delirium, zakrzepy krwi, odleżyny, kruchość kości, utratę masy mięśniowej, zaparcia i depresję7, 8. Aż w 50% przypadków ograniczona mobilność może prowadzić do ogólnego pogorszenia sprawności5. Związana z tym konieczność podnoszenia podopiecznych jest natomiast przyczyną połowy wszystkich urazów zawodowych personelu medycznego9.

Literatura
1. Dasta JF, et al. Daily cost of an intensive care unit day: the contribution of mechanical ventilation. Crit. Care Med. 2005; 33:1266-1271.
2. Bailey P, et al. Early activity is feasible and safe in respiratory failure patients. Crit. Care Med. 2007; 35:139-145.
3. Morris PE, et al. Early intensive care unit mobility therapy in the treatment of acute respiratory failure. Crit. Care Med. 2008; 36:2238-2243.
4. Schweickert WD, et al. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomized controlled trial. Lancet. 2009; 373:1874-1882.
5. Titsworth WL, et al. The effect of increased mobility on morbidity in the neuro- intensive care unit. J. Neurosurg. 2012; 116:1379-1388.
6. Winkelman C. Bed rest in health and critical illness: a body systems approach. AACN Adv. Crit. Care. 2009; 20:254-266.
7. Cumming T. et al. 2008. The effect of very early mobilization after stroke on psychological well-being.
8. Nigam Y, et al. Effects of bed rest 3: musculoskeletal and immune systems, skin and self-perception. Nurs. Times. 2009; 105:18-22.
9. Brophy et al. Reducing incidence of low-back injuries reduces cost. Jul/Aug 2001.

Polecane produkty