Centrum informacji COVID-19 Hillrom™

W sytuacji, kiedy organizacje opieki zdrowotnej stają w obliczu wzrostu liczby pacjentów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), firma Hillrom jest gotowa pomóc w zaspokajaniu najważniejszych potrzeb w zakresie produktów, usług i rozwiązań. Pomagamy lekarzom w szpitalach i placówkach pierwszego kontaktu w leczeniu zwiększonej liczby pacjentów z zakażeniem COVID-19 w następujących pięciu obszarach.

BADANIA PRZESIEWOWE I DIAGNOSTYKA:
Utrzymanie dostępności termometrów, urządzeń do pomiaru parametrów życiowych i elektrokardiografów do badań spoczynkowych, umożliwiających szybkie badanie pacjentów i określenie poziomu niezbędnej opieki.

KONTROLA INFEKCJI I REDUKCJA ZAKAŻEŃ KRZYŻOWYCH:
Zapewnianie rozwiązań ułatwiających selekcję pacjentów oraz dedykowanego zaopatrzenia do izolatek w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń krzyżowych. Zwiększenie produkcji jednorazowych osłonek do termometrów oraz mankietów ciśnieniowych jednorazowego użytku.

MONITOROWANIE ZABURZEŃ ODDECHOWYCH, WENTYLACJA NIEINWAZYJNA I TERAPIA UDRAŻNIAJĄCA DROGI ODDECHOWE:
Dostarczanie innowacyjnych technologii umożliwiających ciągłe monitorowanie częstości oddechów. Zapewnienie pacjentom urządzeń wspomagających oddychanie w przypadku zaburzeń oddechowych i problemów z usuwaniem wydzieliny z płuc.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY W CELU ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI SZYBKIEGO REAGOWANIA:
Współpraca z rządami i systemami opieki zdrowotnej w celu przygotowania do leczenia, monitorowania i transportu większej liczby pacjentów w stanach ostrych, włączając w to technologię umożliwiającą automatyczne wykrywanie oznak potencjalnego pogorszenia się stanu pacjenta.

ROZSZERZENIE KOMUNIKACJI W ZESPOŁACH OPIEKI MEDYCZNEJ:
Przygotowania rozwiązań dla opieki medycznej umożliwiających komunikację pomiędzy zespołami w tymczasowych obszarach wyznaczonych w szpitalach, przyległych obiektach tymczasowych, a także w domach lub w odległych miejscach pracy.

Codziennie monitorujemy zapotrzebowanie oraz stany magazynowe naszych produktów, surowców i komponentów, jednocześnie realizując zapotrzebowania klientów na większość naszych produktów na całym świecie. Obecnie nie ma żadnych zakłóceń w naszej działalności produkcyjnej, kontrolujemy także ryzyko związane z dostawami. Firma Hillrom uważnie przestrzega wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiego Centrum Zwalczania Chorób (CDC), a także wytycznych poszczególnych krajów dotyczących transportu i dostępności przesyłek, oraz utrzymuje odpowiednią komunikację z naszymi klientami.

Często zadawane pytania

Pytanie: Czy w czasie używania posiadanych przez nas produktów firmy Hillrom wymagane są dodatkowe środki czyszczące lub procedury, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa?

Odpowiedź: Środki czyszczące i procedury opisane w dokumentacji produktu są wystarczające do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. Pracownicy służby zdrowia mogą uznać za konieczne częstsze czyszczenie powierzchni.

Pytanie: Jak wygląda obecny stan magazynowy firmy Hillrom?

Odpowiedź: Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, ponad dwukrotnie zwiększamy produkcję produktów do intensywnej opieki medycznej, w tym respiratorów, łóżek szpitalnych i urządzeń monitorujących parametry życiowe. Zwiększamy także ilość sprzętu przeznaczonego do wynajmu. Nasze zespoły ds. realizacji zamówień dokładają wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom klientów w zakresie terminów, biorąc pod uwagę lokalne problemy związane z transportem i zapotrzebowaniem przekraczającym normalne tempo realizacji zamówień.

Pytanie: Czy rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 wpłynie na usługi, które firma Hillrom świadczy w moim regionie, dotyczące produktów,które posiadam?

Odpowiedź: Nasze lokalne usługi dla klientów nie zmieniły się, ale nasi regionalni pracownicy przestrzegają zaleceń dotyczących zachowania dystansu społecznego i unikania dużych zgromadzeń, jak również stosujemy się do wszystkich indywidualnych wytycznych szpitala. Trudno jest przewidzieć wpływ rozprzestrzenienia się COVID-19, ale dołożymy wszelkich starań, aby zaspokoić Państwa potrzeby.

Pytanie: Jakie konkretne produkty oferuje firma, aby pomóc w działaniach związanych z COVID-19 w regionie?

Odpowiedź: Przy ustalaniu priorytetów naszych działań korzystamy z tymczasowych wytycznych amerykańskiego Centrum Zwalczania Chorób dla placówek służby zdrowia: „Kluczowe jest zachowanie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Niezwykle istotne jest, aby placówki opieki zdrowotnej nadal zapewniały odpowiedni poziom opieki wszystkim pacjentom, niezależnie od stanu zakażenia COVID-19 (np. opieka domowa, ambulatoryjna, w przychodni, pogotowiu ratunkowym czy szpitalu). Placówki mogą być zmuszone do reagowania na gwałtowny wzrost liczby pacjentów wymagających opieki. Konieczne będzie podjęcie skoncentrowanych wysiłków w celu zmobilizowania wszystkich służb medycznych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę zdrowotną i zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej.

Produkty dla regionu EMEA:

BADANIA PRZESIEWOWE I DIAGNOSTYKA
KONTROLA INFEKCJI I REDUKCJA ZAKAŻEŃ KRZYŻOWYCH
MONITOROWANIE ZABURZEŃ ODDECHOWYCH, WENTYLACJA NIEINWAZYJNA I TERAPIA UDRAŻNIAJĄCA DROGI ODDECHOWE
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY W CELU ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI SZYBKIEGO REAGOWANIA

 * produkty mogą być stosowane u pacjentów wymagających intensywnej terapii

Uwaga: Dostępność produktów może się różnić w poszczególnych krajach w zależności od statusu rejestracji i innych warunków

Pytanie: Jakie są zalecenia dotyczące czyszczenia sprzętu firmy Hillrom, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19?

Odpowiedź: Proszę przeczytaj Cleaning & Disinfecting letter.

Kontakt

Aby uzyskać pomoc przy składaniu zamówień i wysyłce produktów, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Hillrom, dystrybutorem firmy Hillrom lub lokalnym działem obsługi klienta Hillrom.