Etyka i przestrzeganie przepisów

Hill-Rom

Firma Hill-Rom zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i najwyższych norm etycznych.

To zobowiązanie stanowi zasadniczą część naszej tożsamości i określa sposób, w jaki prowadzimy działalność, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Wierzymy, że przestrzeganie przepisów zwyczajnie się opłaca. 

Z myślą o zachowaniu najwyższych standardów zawodowych i etycznych firma Hill-Rom opracowała i wdrożyła wszechstronny korporacyjny program przestrzegania przepisów. W firmie Hill-Rom dyrektor i globalne biuro ds. zgodności z przepisami zapewniają pracownikom jasne wytyczne i przeszkolenie, będące dla nich drogowskazem w skomplikowanej branży ochrony zdrowia.

Globalny kodeks postępowania

Te standardy zostały szczegółowo opisane w globalnym kodeksie postępowania firmy Hill-Rom. Nasz globalny kodeks postępowania oraz inne stosowne zasady i procedury obowiązują wszystkie osoby prowadzące działalność na rzecz firmy Hill-Rom i jej spółek operacyjnych.

Pobierz Kodeks postępowania firmy Hill-Rom (w wersji angielskiej)

Globalna polityka antykorupcyjna 

Firma Hill-Rom prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi, w tym amerykańskiej ustawą o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, „FCPA”). Nasza globalna polityka antykorupcyjna obowiązuje wszystkich dostawców, dystrybutorów i innych partnerów globalnych firmy Hill-Rom i jej spółek operacyjnych.  

Pobierz Globalną politykę antykorupcyjną firmy Hill-Rom (w wersji angielskiej)

Globalny kodeks postępowania dla stron trzecich

Globalny kodeks postępowania dla stron trzecich określa wymagania firmy Hill-Rom względem jej dystrybutorów, dostawców, partnerów biznesowych i innych stron trzecich rejestrujących, promujących, sprzedających lub dostarczających produkty firmy Hill-Rom, albo współpracujących z urzędnikami państwowymi lub podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne w imieniu jej imieniu („strony trzecie”). Strony trzecie są odpowiedzialne za przestrzeganie globalnego kodeksu postępowania dla stron trzecich.

Pobierz Globalny kodeks postępowania dla stron trzecich (w wersji angielskiej)

Zadawanie pytań/zgłaszanie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów

  • Globalne biuro ds. zgodności z przepisami – pytania lub wątpliwości można kierować bezpośrednio do globalnego biura ds. zgodności z przepisami, korzystają z poniższego adresu poczty elektronicznej: GlobalComplianceOffice@Hill-rom.com.
  • Centrum zgłaszania spraw związanych z przestrzeganiem przepisów – narzędzie umożliwiające zgłaszanie wątpliwości związanych z rzeczywistym albo możliwym naruszeniem przepisów. Centrum jest dostępne 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu; w razie potrzeby można skorzystać z pomocy tłumacza. W przypadku, gdy jest to dozwolone przez prawo lokalne, można złożyć zawiadomienie anonimowo. Wszystkie informacje otrzymane za pośrednictwem Centrum są poufne w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

    W celu wysłania zawiadomienia do Centrum można:

Udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące zgodności z przepisami są dla nas najwyższym priorytetem, a wszystkie zawiadomienia traktujemy z należytą powagą. Po otrzymaniu zawiadomienia firma niezwłocznie bada sprawę i – w stosownych przypadkach – podejmuje działania dyscyplinarne oraz wdraża środki mające zapobiec podobnemu postępowaniu.