Etyka i przestrzeganie przepisów

Hill-Rom

Firma Hillrom zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i najwyższych norm etycznych.

To zobowiązanie stanowi zasadniczą część naszej tożsamości i określa sposób, w jaki prowadzimy działalność, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Wierzymy, że przestrzeganie przepisów zwyczajnie się opłaca. 

Z myślą o zachowaniu najwyższych standardów zawodowych i etycznych firma Hillrom opracowała i wdrożyła wszechstronny korporacyjny program przestrzegania przepisów. W firmie Hillrom dyrektor i globalne biuro ds. zgodności z przepisami zapewniają pracownikom jasne wytyczne i przeszkolenie, będące dla nich drogowskazem w skomplikowanej branży ochrony zdrowia.

Globalny kodeks postępowania

Te standardy zostały szczegółowo opisane w globalnym kodeksie postępowania firmy Hillrom. Nasz globalny kodeks postępowania oraz inne stosowne zasady i procedury obowiązują wszystkie osoby prowadzące działalność na rzecz firmy Hillrom i jej spółek operacyjnych.

Pobierz Kodeks postępowania firmy Baxter (w wersji angielskiej)

Globalna polityka antykorupcyjna 

Firma Hillrom prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi, w tym amerykańskiej ustawą o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, „FCPA”). Nasza globalna polityka antykorupcyjna obowiązuje wszystkich dostawców, dystrybutorów i innych partnerów globalnych firmy Hillrom i jej spółek operacyjnych.  

Pobierz Globalną politykę antykorupcyjną firmy Hillrom (w wersji angielskiej)

Globalny kodeks postępowania dla stron trzecich

Globalny kodeks postępowania dla stron trzecich określa wymagania firmy Hillrom względem jej dystrybutorów, dostawców, partnerów biznesowych i innych stron trzecich rejestrujących, promujących, sprzedających lub dostarczających produkty firmy Hillrom, albo współpracujących z urzędnikami państwowymi lub podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne w imieniu jej imieniu („strony trzecie”). Strony trzecie są odpowiedzialne za przestrzeganie globalnego kodeksu postępowania dla stron trzecich.

Pobierz Globalny kodeks postępowania dla stron trzecich (w wersji angielskiej)

Zadawanie pytań/zgłaszanie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów

  • Globalne biuro ds. zgodności z przepisami – pytania lub wątpliwości można kierować bezpośrednio do globalnego biura ds. zgodności z przepisami, korzystają z poniższego adresu poczty elektronicznej: GlobalComplianceOffice@Hill-rom.com.
  • Centrum zgłaszania spraw związanych z przestrzeganiem przepisów – narzędzie umożliwiające zgłaszanie wątpliwości związanych z rzeczywistym albo możliwym naruszeniem przepisów. Centrum jest dostępne 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu; w razie potrzeby można skorzystać z pomocy tłumacza. W przypadku, gdy jest to dozwolone przez prawo lokalne, można złożyć zawiadomienie anonimowo. Wszystkie informacje otrzymane za pośrednictwem Centrum są poufne w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

    W celu wysłania zawiadomienia do Centrum można:

Udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące zgodności z przepisami są dla nas najwyższym priorytetem, a wszystkie zawiadomienia traktujemy z należytą powagą. Po otrzymaniu zawiadomienia firma niezwłocznie bada sprawę i – w stosownych przypadkach – podejmuje działania dyscyplinarne oraz wdraża środki mające zapobiec podobnemu postępowaniu.