Co zalecają wytyczne

Wytyczne zalecają wczesne uruchomienie

Trzy czołowe towarzystwa wydały wytyczne i praktyczne ostrzeżenia zalecające stosowanie wczesnego uruchomienia w celu przeciwdziałania powikłaniom unieruchomienia.

Delirium Assessment and Management

American Association of Critical Care Nurses (AACN) Practice Alert, 201121
Guidelines For Management Of Pain, Agitation and Delirium

Society of Critical Care Medicine (SCCM), 201322
Safe Patient Handling and Mobility Standards

American Nurses Association (ANA), 201323
Hill-RomHill-RomHill-Rom
References »

21 Bell, L. AACN Practice Alert. Delirium Assessment and Management. Wydano online w listopadzie 2011 r.

22 Barr J, et al. Crit Care Med. Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation and delirium in adult patients in the intensive care unit. 2013;41(1):263-306

23 Matz, W et al, Safe patient handling and mobility. Interprofessional national standards. (Maryland: American Nurses Association, 2013)