Dane naukowe potwierdzają korzyści dla pacjentów

Terapia wczesnego uruchomienia może pomóc w poprawie zdrowia pacjentów oraz wyników finansowych szpitala. Te badania pokazują korzyści z niej wynikające i są odstępne w Centrum zasobów klinicznych

Wyniki uzyskane przez Morrisa z zespołem29
 • Czas pobytu na OIT skrócony o 1,4 dnia
 • Czas hospitalizacji skrócony o 3,3 dnia
 • Nie odnotowano zdarzeń niepożądanych
 • Brak wzrostu kosztów
Hill-Rom
Wyniki uzyskane przez Ellswortha z zespołem30
 • Czas hospitalizacji skrócony o 28%
 • Czas pobytu na noworodkowym OIT skrócony o 13%
 • Współczynnik VAP zmniejszony do zera
 • Zakażenia szpitalne zmniejszone o 60%
Hill-Rom
Wyniki uzyskane przez Winkelmana z zespołem31
 • O 5 dni krótszy czas pobytu na OIT
 • O 3 dni krótszy czas wentylacji zastępczej
 • Pierwsze ćwiczenie o 3 dni wcześniej
Hill-Rom
Wyniki uzyskane przez Balasa z zespołem32
 • Krótszy czas wentylacji zastępczej
 • Krótszy czas trwania stanu majaczenia na OIT
Hill-Rom
References »

29. Morris PE. Et al, Crit Care Med. 2008

30. Titsworth WL. Et al, J Neurosurg. 2012

31. Winkelman C. et al, Inten, Crit Care Nurs. 2012

32. Balas M. et al, Crit Care Med. 2012