Wczesne uruchomienie sprawdza się

Programy wczesnego uruchomienia sprawdzają się

Hill-Rom

Programy wczesnego uruchomienia mają na celu przeprowadzenie z pacjentem serii ćwiczeń ruchowych w ramach powrotu do zdrowia16.

Ostatni systematyczny przegląd piśmiennictwa dokonany przez Stillera17 wykazał, że:

  • w latach 2000–2012 przeprowadzono 26 badań na temat wczesnego uruchomienia.
  • Te badania wykazały, że programy wczesnego uruchomienia są „…wykonalne i bezpieczne…”;
  • …„przynoszą znaczne korzyści funkcjonalne, które mogą skrócić czas pobytu na OIT i czas hospitalizacji”.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc we wdrożeniu protokołu wczesnego uruchomienia

References »

16. Vollman, K. Progressive mobile in the critically ill. Crit Care Nurse. 2010;30:S3-S5

17. Stiller, K. Physiotherapy in Intensive Care. A systematic review. CHEST. 2013 Online First