Wczesne uruchomienie ma sens pod względem finansowym

Powikłania wynikające z unieruchomienia mogą być kosztowne. Najczęstsze przykłady podawane w piśmiennictwie to:

  • Wydłużony czas pobytu (LOS) na OIT i czas hospitalizacji
  • Podwyższone koszty opieki w związku z odrespiratorowym zapaleniem płuc (VAP) oraz
  • Koszty leczenia odleżyn 

Zespół ze szpitala Johna Hopkinsa pod kierunkiem Roberta Lorda24 jakiś czas temu opublikował swoje doświadczenia we wdrażaniu protokołu wczesnego uruchomienia, który przyniósł oszczędności netto wynoszące 817 836 USD dla OIT i całego szpitala.

Nasz zespół dysponuje modelem finansowym, który pozwoli Ci oszacować potencjalne oszczędności*. Badania pokazały, że średni koszt opieki nad pacjentem związanej z powikłaniami wynikającymi z unieruchomienia może wynosić aż:

  • 4000 USD = średni koszt 1-dniowego pobytu na OIT25
  • 43 000 USD = średni koszt leczenia odleżyn stopnia III lub IV26
  • 45 000 USD = średni koszt leczenia odrespiratorowego zapalenia płuc27
  • Nawet 60 000 USD = średni roczny koszt związany z opieką nad pacjentem z delirium po OIT28

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc we wdrożeniu protokołu wczesnego uruchomienia

*Są to potencjalne szacunkowe oszczędności związane z wdrożeniem programu wczesnego uruchomienia w danej placówce, podane w celach informacyjnych i oparte wyłącznie na danych podanych w piśmiennictwie naukowym wzmiankowanym w tej sekcji. Potencjalne szacunkowe oszczędności nie stanowią zobowiązania ani gwarancji ze strony firmy Hillrom.

References »

24. Lord R, et at, Crit Care Med. ICU Early Physical Rehabilitation Programs: Financial Modeling of Cost Savings. 2013;41(3):717-724

25.Dasta JF, et al. Crit Care Med. 2005.

26. CMS. Fed Regist. 2008

27. Restrepo MI, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010.

28. Leslie DL, et al. Arch Intern Med. 2008.