Pakiety związane z wczesnym uruchomieniem

Protokół medyczny można przyrównać do listy kontrolnej. Łączy wszystkie elementy niezbędne do zapewnienia pacjentowi opieki dającej lepsze wyniki niż te elementy wykonane pojedynczo. Institute of Healthcare Improvement opracował kluczowe elementy na początku 2001 r.18.

Dobrym przykładem jest protokół ABCDE autorstwa Vasilevskisa z zespołem, mający na celu przeciwdziałanie delirium i osłabieniu mięśni19. Jest to bezpieczny i skuteczny20 protokół złożony z: 

  • Awakening (wybudzenie)
  • Breathing (oddech)
  • Coordination (koordynacja)
  • Delirium monitoring (monitorowanie delirium)
  • Early mobility / exercise (wczesne uruchomienie/ćwiczenia).

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc we wdrożeniu protokołu wczesnego uruchomienia

References »

18. Resar R, Griffin FA, Haraden C, Nolan TW. Using Care Bundles to Improve Health Care Quality. IHI Innovation Series white paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2012. (dostępne na stronie www.IHI.org)

19. Vasilevskis EE, et al. CHEST. Reducing latrogenic risks: ICU-acquired delirium and weakness – Crossing the quality chasm. 2010;138:1224-1233

20. Balas M, et al. Crit Care Med. Safety and efficacy of the ABCDE bundle in critically-ill patients receiving mechanical ventilation. 2012;40 (suppl.)