Powikłania związane z unieruchomieniem

Unieruchomienie może szkodzić pacjentom i szpitalom

Chociaż ciężka choroba i uraz wymaga pozostawania w łóżku lub unieruchomienia w różnym stopniu14, samo unieruchomienie wywołuje powikłania dla zdrowia pacjenta15.

Potencjalne powikłania unieruchomienia to między innymi:

  • Odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP)
  • Odleżyny
  • Delirium
  • Osłabienie związane z pobytem na OIT

Hill-Rom

References »

14. Spellman NT. Prevention of immobility complications through early rehabilitation. W: Rehabilitation of the Injured Combatant. Fort Detrick, MD: Defense Department, Army, Office of the Surgeon General, Borden Institute. 1999;2:741-777.

15. Knight J, et al. Nurs Times. Effects of bed rest. 2009;105(21):16-27.