Międzynarodowe badanie ankietowe dotyczące częstości występowania odleżyn International Pressure Ulcer Prevalence (IPUP) Survey™

Pomoc placówkom w pomiarze i porównywaniu wyników dotyczących odleżyn

Organy refundacyjne i nadzorujące jakość pracy w szpitalach położyły znaczny nacisk na ograniczenie występowania odleżyn w ramach ogólnego dążenia do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i ograniczenia urazów możliwych do uniknięcia.

W 1989 roku firma Hillrom wprowadziła program badania częstości występowania odleżyn (IPUP) w celu oceny liczby i ciężkości odleżyn występujących w placówkach służby zdrowia.

Obecnie IPUP jest największą aktualizowaną na bieżąco bazą danych dotyczących odleżyn, uwzględniającą dane z ponad 1000 placówek przeprowadzających 3-dniową ankietę wśród ponad 100 000 pacjentów rocznie. W procesie gromadzenia danych dobrowolnie uczestniczą placówki opieki Intensywnej, długoterminowej, intensywnej długoterminowej, rehabilitacji i opieki domowej z całego świata.

W ramach programu IPUP placówkom służby zdrowia udostępniany jest sprawdzony proces wraz z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi narzędzi gromadzenia danych oraz raporty sumaryczne w celu umożliwienia im ustalenia wyjściowej częstości występowania i pomiaru skuteczności interwencji. Mogą być także udostępniane zindywidualizowane raporty i porównania wyników konkretnych placówek z krajowymi danymi odniesienia.

Rejestracja do udziału w badaniu IPUP

Aby zarejestrować się do udziału w badaniu IPUP, kliknij tutaj lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Hillrom.

Często zadawane pytania

Jakie są korzyści z udziału?

  • Porównanie wyników placówki z danymi odniesienia
  • Identyfikacja częstości występowania w danej placówce
  • Ocena zgodności z protokołem 
  • Identyfikacja cech populacji pacjentów zagrożonych/posiadających odleżyny

Jak to działa?

Firma Hillrom® ułatwia udział w badaniu IPUP™.

  • Uczestnicząca placówka rejestruje się online i wypełnia formularz online dla każdego pacjenta.
  • Dostęp do ankiety jest możliwy przez komputer, tablet i smartfon.
  • Dane zostają zestawione i przeanalizowane na potrzeby porównania i wygenerowania raportu.
  • Placówka otrzymuje zindywidualizowane informacje zwrotne.

 

Kto może wziąć udział?

Badanie IPUP jest dostępne tylko dla klientów firmy Hillrom. W procesie gromadzenia danych dobrowolnie uczestniczą placówki opieki Intensywnej, długoterminowej, intensywnej długoterminowej, rehabilitacji i opieki domowej z całego świata.

Kiedy badanie jest przeprowadzane?

Główne badanie jest przeprowadzane co roku w okresie 3 dni pod koniec lutego i na początku marca. Przedział czasowy gromadzenia danych jest elastyczny — można wybrać okres 24 godzin najlepiej dostosowany do potrzeb!

Jak moja placówka może wziąć udział?

Udział jest łatwy, z pełnym przeszkoleniem. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Hillrom.

Dane naukowe

Kliknij tutaj, aby prześledzić dane naukowe, na których opiera się badanie IPUP.