Program Hill-Rom Safe Transfers and Movement™

STAMP

Stale rośnie presja wywierana na służbę zdrowia w związku ze wzrostem liczby pacjentów, ograniczeniem ich ruchliwości i wzrostem intensywności opieki nad nimi. Oznacza to, że placówki służby zdrowia muszą nie tylko opiekować się pacjentami, lecz także swoim personelem.

Potrzebują skutecznych zasad ergonomii, aby uniknąć absencji i związanych z nią kosztów. Wyzwania związane z przemieszczaniem pacjentów mogą mieć poważne skutki zarówno dla pacjentów, jak i personelu placówki/organizacji, nie tylko pod względem finansowym, lecz także pod względem jakości, komfortu i bezpieczeństwa. Aby uwzględnić wszystkie czynniki związane z tymi wyzwaniami, oferujemy teraz programowe podejście, które pozwoli stworzyć bezpieczne warunki przemieszczania pacjentów.

Firma Hill-Rom pomaga placówkom w osiągnięciu celów związanych z bezpiecznym przemieszczaniem pacjentów, dotyczących personelu, pacjentów i finansów. Dlatego opracowaliśmy program Safe Transfers and Movement™. Jeśli dopiero rozważasz uzasadnienie biznesowe dla programu bezpiecznego przemieszczania pacjentów, już chcesz wdrożyć program, czy też został on już wdrożony i chcesz dokonać jego oceny, firma Hill-Rom oferuje narzędzia służące pomocą. Nasz zestaw dostosowywanych narzędzi, standardowych zasobów branżowych i materiałów edukacyjnych został starannie dobrany i uporządkowany, aby pomóc Ci na każdym etapie procesu. Program Safe Transfers and Movement™ jest ukierunkowany na placówkę i zachęcamy do przyjęcia go przez wykorzystanie tych zaleceń i materiałów w celu realizacji określonych potrzeby danej placówki.

Hill-Rom

 

7 kluczowych elementów zestawu narzędzi programu Safe Transfers and Movement™

Wszystkie narzędzia i zasoby z zestawu narzędzi programu Safe Transfers and Movement™ zostały logicznie podzielone na 7 kluczowych elementów zbieżnych z istotnymi etapami wdrażania programu bezpiecznego przemieszczania pacjentów. Te elementy uwzględniają unikatowe wyzwania i potrzeby związane z każdym etapem wdrażania programu.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowej pomocy w tworzeniu własnego programu, firma Hill-Rom oferuje dodatkowe usługi doradcze, obejmujące następujące elementy:

  • Kompleksowa ocena placówki w celu identyfikacji obszarów ryzyka związanych z przemieszczaniem pacjentów i potrzeb sprzętowych
  • Warsztaty tworzenia programu bezpiecznego przemieszczania pacjentów

Aby dowiedzieć się więcej o programie Safe Transfers and Movement™ lub usługach doradczych firmy Hill-Rom, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Hill-Rom.