Wczesne uruchamianie pacjentów

Wczesne uruchomienie ma znaczenie

Unieruchomienie spowodowane ciężką chorobą lub urazem naraża pacjentów na różne powikłania1 2:

 • Delirium
 • Odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP)
 • Osłabienie związane z pobytem na OIT
 • Odleżyny

Ostatnio trzy czołowe towarzystwa wydały wytyczne i praktyczne ostrzeżenia zalecające stosowanie wczesnego uruchomienia:

 1. Society of Critical Care Medicine (SCCM)3,
 2. American Association of Critical Care Nurses (AACN)4 oraz
 3. American Nurses Association (ANA)5.

W tej kwestii wydano także wytyczne w innych krajach poza Stanami Zjednoczonymi.

Protokoły wczesnego uruchomienia mogą przeciwdziałać wystąpieniu takich powikłań6 7 8 9. Wielu lekarzy zaczęło stosować pakiety, jak ABCDE, jako sposób na stałą poprawę wyników leczenia pacjentów10 11 12.

Takie protokoły i technologie okazały się mieć pozytywny wpływ nawet na finanse szpitali, ponieważ skracają czas pobytu i/lub ograniczają występowanie kosztownych powikłań13.

Możesz zadać sobie pytanie: „Jeśli to prawda, to jak zacząć na OIT?" My jednak możemy pomóc. Opracowaliśmy program Progressive Mobility™, aby ułatwić Ci wdrożenie protokołu wczesnego uruchomienia na OIT. Protokół ten bazuje na najnowszych danych naukowych, zweryfikowanych przez krajowe autorytety, oraz udostępnia praktyczne narzędzia niezbędne do uruchomienia pacjentów.

Dowiedz się więcej o programie Progressive Mobility™

References »
 1. Needham, D. Increasing physical function among patients in the ICU. JAMA. 2008;300(14):1685-1690
 2. Stiller, K. Physiotherapy in Intensive Care. A systematic review. CHEST. 2013
 3. Barr J, et al. Crit Care Med. Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation and delirium in adult patients in the intensive care unit. 2013;41(1):263-306
 4. Bell, L. AACN Practice Alert. Delirium Assessment and Management. Wydano online w listopadzie 2011 r.
 5. Matz, W et al, Safe patient handling and mobility. Interprofessional national standards. (Maryland: American Nurses Association, 2013)
 6. Vollman, K. Progressive mobile in the critically ill. Crit Care Nurse. 2010;30:S3-S5
 7. Morris, P. et al. Crit Care Med. 2008; 36:2238-2243
 8. Schweickert, WD et at. Lancet. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomized controlled trial. 2009;373:1874-1882
 9. Vasilevskis EE, et al. CHEST. Reducing latrogenic risks: ICU-acquired delirium and weakness – Crossing the quality chasm. 2010;138:1224-1233
 10. Balas M, et al. Crit Care Med. Safety and efficacy of the ABCDE bundle in critically-ill patients receiving mechanical ventilation. 2012;40 (suppl.)
 11. Bassett RD, et al. Inten Crit Care Nurs. Integrating a multidisciplinary mobility programme into intensive care practices (IMMPTP): a multicenter collaborative. 2012; 29:88-97
 12. Lord R, et al. Crit Care Med. ICU early physical rehabilitation programs: Financial modeling of cost savings. 2013; 41(3):717-724