Opieka nad pacjentami bariatrycznymi

Przygotowanie się pozwala uzyskać lepsze wyniki

Wobec zwiększającej się liczby pacjentów bariatrycznych wzrasta potrzeba posiadania w placówkach specjalistycznych produktów i procesów przeznaczonych dla pacjentów bariatrycznych. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych ponad jedna trzecia populacji została uznana za otyłą, ze skrajną otyłością na poziomie ponad pięciu procent. Pacjenci ze skrajną otyłością są bardziej narażeni na różne schorzenia, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, udar i wiele innych3. Z tego powodu pacjenci ci wymagają szczególnej uwagi.

Firma Hillrom pomaga sprostać takim dodatkowym wyzwaniom. Firma Hillrom oferuje wszystko, co potrzebne do opieki nad pacjentami bariatrycznymi z poszanowaniem ich godności, zapewnieniem bezpieczeństwa opiekunom i pacjentom oraz powstrzymaniem wzrostu kosztów.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej o wyzwaniach związanych z opieką nad pacjentami bariatrycznymi, dostępnych rozwiązaniach, sposobach pomiaru efektów korzystania z produktów przeznaczonych dla pacjentów bariatrycznych oraz sposobach poznania historii sukcesu innych placówek i podzielenia się własnym sukcesem.

Wyzwanie: Bezpieczeństwo pacjentów i opiekunów

W 2008 roku ponad 1,4 mld osób dorosłych w wieku co najmniej 20 lat miało nadwagę — 35% osób z nadwagą i 11% osób otyłych 1. Według analizy przeprowadzonej w ramach badania Global Burden of Disease 2013 i opublikowanej w czasopiśmie Lancet, na całym świecie nastąpił znaczny wzrost liczby osób otyłych. W okresie do 1980 do 2013 roku liczba osób z nadwagą i otyłością wzrosła z 857 mln do 2,1 mld, co stanowi wzrost o 28% u osób dorosłych i o 44% u dzieci 2. W efekcie segment pacjentów bariatrycznych szybko powiększa się. Ten wzrost zwiększa ryzyko urazów u personelu opieki w związku z podnoszeniem pacjentów, a także stwarza poważne wyzwania w zakresie opieki. Na przykład pacjenci bariatryczni są bardziej niż inni narażeni na różne schorzenia, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, udar i wiele innych3 . Poniżej wymieniono dziedziny kliniczne, których ten problem szczególnie dotyczy:

 • Pacjenci bariatryczni są bardziej niż inni narażeni na różne schorzenia, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, udar i wiele innych3.

Ochrona przed odleżynami: Pacjenci o wadze ponad 136 kg (300 funtów) są bardziej narażeni na występowanie odleżyn4.

Uruchamianie pacjentów: Większość bardzo otyłych pacjentów jest narażonych na powikłania związane z unieruchomieniem, takie jak przerwanie ciągłości skóry, zmniejszenie wydolności serca, zakrzepica żył głębokich, zanik mięśni, zatrzymanie moczu, zaparcia, problemy z łagodzeniem bólu i depresja. 5 

Bezpieczeństwo opieki nad pacjentami i ochrona przed upadkami: Wzrost wagi pacjentów przyczynia się do zwiększenia ryzyka urazów zawodowych u personelu służby zdrowia6. 

Terapia oddechowa: u otyłych pacjentów czynność oddechowa może być zaburzona7. 

Nadwaga i otyłość to najpoważniejsze przyczyny zgonów na całym świecie. Z powodu nadwagi lub otyłości co roku umiera około 3,4 mln osób. Dodatkowo z nadwagą i otyłością jest związanych 44% przypadków cukrzycy, 23% przypadków choroby niedokrwiennej serca i od 7% do 41% przypadków raka. Według Światowej Organizacji zdrowia 2–6% łącznych wydatków ponoszonych na służbę zdrowia jest związanych z otyłością, a w niektórych krajach odsetek ten sięga 7%

Lepsze wyniki terapii przez ochronę skóry

Centrum zasobów klinicznych »

Zacznij osiągać lepsze wyniki już dzisiaj, wdrażając oparte na danych naukowych procesy i wykorzystując sprawdzone technologie opieki nad pacjentami bariatrycznymi. 

Procesy

Poniżej opisano procesy opieki nad pacjentami bariatrycznymi, które można wykorzystać w dziedzinach klinicznych dotkniętych problemem opieki nad tego typu pacjentami.

Ochrona przed odleżynami Profilaktyka odleżyn u pacjentów bariatrycznych obejmuje poniższe procesy8.
 • Całościowa ocena: Ocena przeprowadzana przez personel pielęgniarski powinna obejmować wszystkie obszary zagrożone uszkodzeniem skóry, które wymagają dokładnego monitorowania, a także wszelkie powikłania i ich skutki dla pacjenta.
 • Higiena: Fałdy skóry pacjenta muszą być utrzymywane w czystości i suche w celu zminimalizowania ilości wilgoci.
 • Specjalistyczny sprzęt i bezpieczne podnoszenie ręczne: Aby uniknąć urazów związanych z uciskiem, istotne jest rozłożenie ciężaru.
Uruchamianie pacjentów Aby ułatwić uruchamianie i rehabilitację pacjentów, w ciągu pierwszych 24-48 godzin od przyjęcia pacjenta bariatrycznego należy skonsultować się z fizjoterapeutą w celu7:
 • Uzyskania zaleceń dotyczacych pozycji ciała
 • Uzyskania pomocy w doborze specjalistycznych łóżek i innego sprzętu specjalnego
 • Uzyskania porady dotyczącej prawidłowej mechaniki ciała, którą należy stosować podczas przemieszczania lub zmiany pozycji otyłych pacjentów
Bezpieczeństwo opieki nad pacjentami i ochrona przed upadkami Zestaw narzędzi do bezpiecznego przemieszczania pacjentów bariatrycznych
Terapia oddechowa W trakcie zwiększonej aktywności lub prób odstawiania respiratora należy monitorować pacjentów pod kątem objawów niedokrwienia, zawału i obrzęku płuc.

Sprawdzone technologie

Dodatkowo pełne wyposażenie sal pacjentów bariatrycznych oferowane przez firmę Hillrom obejmuje zestaw produktów stwarzających miłą i mobilizującą atmosferę, pozytywnie działającą na pacjentów bariatrycznych.

Nasze łóżko bariatryczne TotalCare™ Bariatric Plus z materacem o niskiej utracie powietrza pomaga zachować dobry stan skóry pacjentów bariatrycznych9. W pewnym badaniu obejmującym 21 pacjentów o średnim współczynniku BMI 51,4 (zakres 37–71) 6 pacjentów miało 10 odleżyn stopnia I lub II. Średni czas przebywania na materacu wyniósł 4,8 dnia. W tym czasie odleżyny zmniejszyły się z średnio 5,3 cm2 do 2,6 cm2, bez wystąpienia żadnych nowych odleżyn.

Oferujemy także inne łóżka, podnośniki pacjentów i inne produkty służące pomocą w uruchamianiu, zmianie pozycji i leczeniu pacjentów bariatrycznych, z zachowaniem bezpieczeństwa opiekunów i pacjentów. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tych produktach.

Pomiar efektów

Firma Hillrom jest zaufanym partnerem w dziedzinie opieki nad pacjentami bariatrycznymi i zdaje sobie sprawę z faktu, że opinie kliniczne i prace badawcze mają kluczowe znaczenie dla poprawy wyników w służbie zdrowia.

Czy rozważasz przeprowadzenie w placówce pomiaru efektów stosowania procesów i technologii opieki nad pacjentami bariatrycznymi? Kliknij poniższe łącze, aby przesłać swoją koncepcję badania i dane kontaktowe. Skontaktuje się z Tobą przedstawiciel firmy Hillrom.

Podziel się sukcesem

Firma Hillrom, której celem jest rozwój opieki bariatrycznej, zachęca do dzielenia się postępami klinicznymi i osiągnięciami z innymi specjalistami. Czy dzięki materacom firmy Hillrom udało Ci się uzyskać lepsze wyniki? Opowiedz nam swoją historię, a pomożemy Ci podzielić się sukcesem.

W miarę rozwoju tej sekcji dodawane będą nowe informacje i strony internetowe. Zatem wróć tutaj wkrótce, aby zobaczyć nowości!

References »
 1. World Health Organisational Fact sheet N° 311
 2. Marie Ng Emmanuela Gakidou et al. Global, regional and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet, 2014; DOI;10.1016/S0140-6736(14)60460-8 
 3. Centers for Chronic Disease Prevention Web site. Overweight and obesity health consequences. http://www.cdc.gov/obesity/causes/health.html Accessed 1/16/12.
 4. VanGilder, et al. Pressure ulcer prevalence in bariatric patients – data from the International Pressure Ulcer Prevalence Survey 2009. November 2009 National Association for Bariatric Nurses; Orlando, FL. Poster presentation.
 5. Camden SG. Obesity: an emerging concern for patients and nurses. OJIN. 2009;14. http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol142009/No1Jan09/Obesity-An-Emerging-Concern.html. Dostęp 1/16/12.
 6. Bersch C. Healthcare Deal Purchasing News. 2003;27.
 7. Charlebois D and Wilmoth D. Crit Care Nurse. 2004;24:19-27.
 8. Rush A. Wound Essentials. 2009;4:68-74.
 9. Pemberton V, et al. Ostomy Wound Manage. 2009;55:44-48.