Zasoby kliniczne firmy Hillrom

Innowacyjność — poparta danymi naukowymi

Jako firma działająca w branży służby zdrowia, zdajemy sobie sprawę z faktu, że poszukujesz rozwiązań. Rozwiązań, które poprawiają wyniki leczenia pacjentów, zapewniają bezpieczeństwo personelowi i są korzystne dla Twojego budżetu. Bazując na szeroko zakrojonych badaniach, dogłębnej wiedzy klinicznej i wieloletnich relacjach z klientami, firma Hillrom stawia na innowacyjność popartą klinicznymi danymi naukowymi. 

CENTRUM zasobów klinicznych

Program Safe Transfers and Movement™ firmy Hillrom stanowi wielopłaszczyznowe, programowe podejście oparte na naszej strukturze „7 kluczowych elementów” bezpiecznego przemieszczania pacjentów, mających na celu ograniczenie ryzyka urazów spowodowanych przemieszczaniem pacjentów. Program Safe Transfers and Movement™ oferuje zasoby online, szkolenia produktowe, edukację kliniczną i usługi wdrażania programu, wspomagające osiągnięcie celów związanych z bezpiecznym przemieszczaniem pacjentów.

Centrum zasobów klinicznych firmy Hillrom
To skuteczne narzędzie wsparcia ma na celu udostępnienie zapracowanemu personelowi służby zdrowia aktualnych danych naukowych, szkoleń i narzędzi, które umożliwią im podejmowanie trafnych decyzji i wdrożenie najlepszych praktyk z korzyścią dla ich pacjentów i placówek.

Pobierz wyniki najnowszego międzynarodowego badania dotyczącego częstości występowania odleżyn International Pressure Ulcer Prevalence (IPUP) Survey™.
To coroczne badanie ankietowe, mające na celu ocenę częstości i trendów występowania odleżyn, pomaga placówkom w identyfikacji możliwości uzyskania poprawy w tym zakresie.