Program Progressive Mobility™

Dane naukowe pokazują, że terapia wczesnego uruchomienia może pomóc w poprawie zdrowia pacjentów oraz wyników finansowych szpitala. Ale to nie jest takie proste.

My jednak możemy pomóc. Opracowaliśmy program Progressive Mobility™, aby ułatwić wdrożenie protokołu wczesnego uruchomienia na OIT. Protokół ten bazuje na najnowszych danych naukowych, zweryfikowanych przez krajowe autorytety, oraz udostępnia praktyczne narzędzia niezbędne do uruchomienia pacjentów.

Program obejmuje następujące elementy:

Programy

Szkolenia

  • Szkolenia personelu z opcjonalnymi godzinami zaliczeniowymi CE
  • Realistyczne analizy przypadków i testy umiejętności
  • Zestaw narzędzi dla instruktorów umożliwiający rozszerzenie programu
  • Przegląd aktualnych praktyk
  • Przeszkolenie zespołu
  • Częsta komunikacja
  • Pomiar postępów
  • Świętowanie sukcesu

Wdrożenie

Pokażemy Ci, jak zacząć. Sprawdź zestaw narzędzi w Centrum zasobów klinicznych

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Hillrom.