Informacje o firmie Hillrom Holdings, Inc.

Firma Hillrom jest światowym liderem w dziedzinie technologii medycznych, zatrudniającym 10 000 pracowników na całym świecie. Współdziałając z placówkami służby zdrowia w ponad 100 krajach, opracowujemy rozwiązania z zakresu opieki medycznej, które pozwalają uzyskiwać doskonałe pod względem klinicznym i finansowym rezultaty w następujących pięciu podstawowych obszarach: stopniowe uruchamianie pacjentów, terapia odleżyn i zapobieganie ich powstawaniu, monitorowanie pacjentów i diagnostyka, bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów chirurgicznych oraz zdrowie dróg oddechowych. Na całym świecie pracownicy, produkty i programy firmy Hillrom służą realizacji jednej misji: poprawy wyników leczenia pacjentów i warunków pracy personelu medycznego każdego dnia, na całym świec